Érettségi tételek, felvételi információk
Érettségi tételek, felvételi információk
Menü
 
Indulás: 2009-11-06
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Naptár
2015. Március
HKSCPSV
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

 
4. Babits Mihály utolsó pályaszakasza

Babits Mihály utolsó pályaszakasza

 

Babits Mihály élete (1883-1941):

1883. november 26-án született Szekszárdon, erősen vallásos értelmiségi család gyermekeként Tanulmányait Pesten és Pécsett végezte, 1901-ben beiratkozott a pesti egyetem bölcsészkarára. Négyesy László stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. 1900-tól kezdett verseket írni, ekkor azonban még nem gondolt nyilvánosságra. Budapesten latin-magyar szakon diplomázott szerzett. Baján, Szekszárdon, Fogarason, Újpesten és Budapesten tanított. Első műveivel a Holnap című antológiában jelent meg (1908). Fekete ország című versével nagy botrányt kavart, mert Ady Fekete zongora c. művével egyetemben érthetetlennek találták. 1908-ban Itáliába utazott, és ekkor határozta el az Isteni színjáték lefordítását. 1909-ben jelenik meg első kötete (Levelek Iris koszorújából). 1911 folyamán jelent meg második kötete (Herceg, hátha megjön a tél is).

1911-től az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumba helyezték át. 1912-ben kezdte a Dante-fordítást. Első korszakára az antik görög irodalom formáinak imitálása jellemző. Második korszakára – 1912 utáni verseire – a keresztény irodalom műfajainak, a zsoltárnak imitálása jellemző.

1913-ban jelenik meg fantasztikus regénye, A gólyakalifa. Egy verse ürügyén (Játszottam a kezével) hazafiatlansággal vádolták, fegyelmi indult ellene, elvesztette tanári állását, nyugdíjaztatta magát. 1916-ban megjelenik harmadik verseskötete, a Recitativ. A Nyugat főmunkatársa, majd 1919-ben egyetemi tanár, az ellenforradalom után megfosztják ettől az állásától is. 1919-ben írta az 1990-ig cenzúrázott Szíttál-e lassú mérgeket című versét, amelyben a tanácsköztársaság jelszavait leplezi le, az ellentmondásokat tárja fel. A Magyar költő 1919-ben című versében mindenféle diktatúrától elhatárolja magát. 1920-ban Szabó Lőrinccel és Tóth Árpáddal lefordítja Baudelaire-t. 1921 folyamán összeházasodik Tanner Ilonával.
1933-ban írja utolsó regényét, a hátborzongató antiutópiát, Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom címmel. 1927-ben meghalt Baumgarten Ferenc, aki végrendeletében alapítványt hozott létre a rossz sorsú költők számára. A kuratórium elnöke Babits volt. 1929-től főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájában egyre jobban látszott az egyre pesszimistább világszemlélete, amelyet csak fokozta, hogy gégerákot kapott. 1938-ban gégemetszést hajtottak végre rajta, miután nem tud beszélni, beszélgető füzetén keresztül érintkezik a külvilággal. Az erkölcsi felháborodás, a humánum féltése fordította szembe a fasizmussal. 1934-ben jelent meg Az európai irodalom története. 1938-ban írta a Jónás könyvét, majd 1939-ben a Jónás imáját. 1941 augusztus 4-én halt meg.
 

 

Utolsó pályaszakasza

Általános jellemzők:

A szenvedés és a halál a művészet és költészet alapvető kérdései közé tartozik. Babits számára a probléma nem filozófiai-bölcseleti. A betegség önkívületében s a halál árnyékában nem az a kérdés, hogy miért a szenvedés és miért a halál - hiszen az tény immár, napi tapasztalat -, hanem az, hogyan tudjuk emberi módon elviselni a szenvedést és a halált. Babits felfogása sok szempontból Martin Heidegger (Lét és Idő) halál-értelmezésével rokon: „mindenkinek a saját halálát kell meghalnia”. Az egyedi tényt, a magára maradottságot viszont segíthet elviselni az a goethei felismerés is, hogy „a világon minden csak hasonlóság, hasonlat, példázat”; azaz a szenvedést és a halálhoz vezető utat az emberiség történetében emberi méltósággal már sokan megtették, az ő példájuk adhat erőt. Ezért van az, hogy a kései Babits költészetében fölerősödnek a kultúr- és művészettörténeti rájátszások, allúziók, hasonlatok.

Babits kései költészetének fájdalmas-komor hangulatát indokolja a korai halál fenyegető közelsége is. A költőt 1934-ben nehézlégzés kezdi gyötörni,1936-ban gégedaganatot állapítanak meg nála, s 1938-ban megműtik. (Babits egy időre elvesztette hangját, ekkor keletkeztek a Beszélőfüzetek.) A halál közelségének tudata erősíti benne katolikus vallásosságát.

Az elmúlással kapcsolatos versek elsőként a Versenyt az esztendőkkel című kötetben jelentkeztek, de a halállal való szembenézés legfontosabb versei az Újabb versek-ben találhatók.

 

Az utolsó évtized költészete

 

Szembenézés a halállal:

1936-ban Babits már tudta, hogy súlyos beteg, gégerákja van. A halállal való szembenézés több versének témája ebben az időszakban. Megpróbálta a fájdalmait, félelmeit szavakba foglalni, kimondani, és így a költészet erejével úrrá lenni rajtuk. Ez figyelhető meg Ősz és tavasz között című versében is.

A vers nyugodt őszi táj képével kezdődik, de már a versszak végén szertefoszlik ez a nyugalom, a rothadó sár és a mezítelen holttest képével. Ettől kezdve minden kép, hasonlat a halál felé mutat, mindenről az elmúlás jut a költő eszébe: az öregséget tolvajnak nevezi, mert megrövidíti az életet, az év végéről nem a mulatság jut eszébe, hanem az idő kérlelhetetlen múlása, és még a gyermekkori emlék, a fehér ágy képe is a halottas ágyat asszociálja. Minden második versszak végén felcsendül a refrén: „Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!”.

A vers első felében az évszakváltások párhuzamba állíthatók az emberi élettel: az ősz az öregséget, a tél a halált jelképezi. A hetedik versszaktól ez a párhuzam megszűnik, a tavasz csak a természetben hoz újjászületést, az ember számára a halál végleges: „Csak az én telem nem mulandó. Csak az én halálom nem halandó.” A hetedik versszaktól a hasonlatok helyett a metaforák kerülnek túlsúlyba, pl. „Pehely vagyok, olvadok a hóval”.

Az utolsó előtti versszak állításai mögött nem életrajzi tapasztalatok húzódnak meg, csupán arra utalnak, hogy minden embernek egyedül kell szembenéznie a halállal. A költő fájdalmát még növeli a félelem, hogy nem marad utána nyom, a költészetét elfelejtik:

„Ami betüt ágam irt a porba,

 a tavasz sárvize elsodorja.”

Az utolsó strófában a száradt tőke képe visszacsatol az első versszakhoz, ez kerekké, lezárttá teszi a verset. Egyetlen vigaszként az asszonyi jóság jelenik meg, amit a letört karóra boruló rózsák hasonlatával fejez ki Babits.

A versben szokatlanul sok az utalás, rájátszás, pl. az ötödik versszakban Aranyra utal, a refrén a középkori haláltánc műfaját idézi, a ragrímek pedig a régi magyar költészetet. Mintha kapaszkodókat keresne a költő, a költészet, a nagy elődök segítségével próbálna vigaszt keresni, úrrá lenni a félelmein, és ez a vers megírásával talán sikerült is.

 

A Balázsolás szintén a halál elkerülhetetlenségéről szól. Szent Balázs a torokbetegségek, a torokgyík védőszentje, a balázsolás pedig a katolikus egyház szertartása. A vers egy gégeműtét előtti szorongató légkörben született. Babits ez előtt a műtét előtt is részesült Balázs-áldásban.

A vers formája zaklatott: hosszú és rövid rímtelen sorok váltakoznak, éles soráthajlásokkal, mindez érzékelteti az izgatott lelkiállapotot és a kapkodó, ziháló lélegzetvételt.

A vers elején azt a gyermekkori emléket idézi fel a költő, amikor őszinte hittel járul a pap elé Szent Balázs napján. Most gyötri az önvád, mert felnőttként megfeledkezett a szentről.

Betegen olyan kiszolgáltatott lett, mint egy kisgyerek, ezért újra segítségért könyörög. Felnőtt és gyermek ellentéte végigvonul a versen: „balga gyermek” módjára élnek az emberek, szükségük van a „magasabb szellemek” segítségére, akik bölcs felnőttként útba tudnak igazítani, ők már ismerik az élet és halál nagy kérdéseire a választ.

Babits párhuzamba állítja saját sorság Szent Balázséval, aki kivégzésekor (lefejezték) ugyanazokat a kínokat tapasztalhatta meg, amik a költőre várnak.

A vers során többször elhangzik a könyörgés, de csak a végén derül ki, hogy mihez kér segítséget a költő: nem a gyógyuláshoz, hanem a halálba való bölcs belenyugváshoz. Akkor válik igazán felnőtté az ember, ha elég érett a halál elviselésére.

 

A prófétaszerep vállalása:

Az 1930-as években egyre fontosabbnak találta Babits az emberi értékek védelmezését a fasizálódó világban. Több versében és a Jónás könyvében (1938) is fellelhető a bibliai prófétákkal való azonosulás, egyfajta prófétaszerep vállalása.

 A négy részből álló elbeszélő költemény nem csupán egy bibliai történet feldolgozása, hanem lírai önvallomás is: Jónás álarca mögött maga a költő rejtőzik, aki menekülni akar a küldetéstől, de Isten a szenvedéssel rádöbbenti, hogy „nincs mód nem menni, ahova te küldtél”. Babitsot súlyos betegen, a gégemetszés miatt némaságra kárhoztatva is az foglalkoztatta, hogy mit tehet a költő a barbár erők ellen. A mű azt sugallja, hogy a költőnek feladata a közéleti szerep, a prófétálás vállalása, különben erkölcsi kötelességét szegi meg. Erre utal a szállóigévé vált sor: „Mert vétkesek közt cinkos, aki néma”.

Babits nagyrészt hűen követi a bibliai történetet: Isten felszólítja Jónást, hogy prédikáljon a bűnös városban, Ninivében, Jónás azonban gyáván elmenekül feladata elől. Hajóra száll, ám az Úr vihart támaszt és Jónás egy cethal gyomrába kerül. Itt belátja hibáját és vállalja a prófétaságot. A bibliai történet úgy folytatódik, hogy Ninive lakói megtérnek Jónás szavára, így Isten megbocsát. Babits megváltoztatta a befejezést: a város lakói nem térnek meg, kigúnyolják Jónást. Isten mégsem pusztítja el 40 nap múlva a várost, így Babits művében a megbocsátásra esik a hangsúly. Jónás feladata az ítélkezés helyett a szóval való küzdelem, megtorlás helyett megértésre és szánalomra van szükség.

A műben keveredik a patetikus és az ironikus-humoros hangnem. Ünnepélyes hatást keltenek a régies szóalakok, melyek a Biblia nyelvét idézik, pl. „fölkele Jónás, hogy szaladna”, humoros hatást pedig a nyers, hétköznapi szavak, pl. „rühellé a prófétaságot,”.

A mű aktuális mondanivalója a fasizmus elleni tiltakozás volt, de a kérdésfelvetés általánosabb érvényű, hiszen a művésznek minden korban kötelessége tiltakozni az embertelenség ellen.

Közvetlenségével talán még megrendítőbb a Jónás könyvéhez később hozzáfűzött Jónás imája, az utolsó fohász a végső búcsú előtt. A közeli halál tudata is sürgeti, hogy beszéljen, „míg az égi és ninivei hatalmak engedik”.


 
Történelem
 
Nyelvtan
 
Irodalom
 
Német KAI
 
Német PIM
 
Szakmai
 
Felvételi
 

E-SQARE -> A KÖNYVISMERTETÕK BIRODALMA <- E-SQARE    *****    SZIRÉNEK ÉNEKE - KAPHATÓ AZ ÚJ REGÉNY (KALAND, REJTÉLY, FESZÜLTSÉG). SZIRÉNEK ÉNEKE - RÉSZLETEK A WEBOLDALON    *****    A színésznõ egyetlen magyar rajongói oldala! Híresebb sorozatai a Smallville és a jelenleg futó Bitten! Nézz vissza!    *****    Egy kismama blogja vizsgálatokról, hetekrõl, kérdésekrõl, információk az igénybe vehetõ juttatásokról, egyebekrõl.    *****    *MÁRCIUSI NYEREMÉNYJÁTÉK* "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    Új kinézet került fel a gportál egyetlen mûködõ Reign.nel foglalkozó honlapjára! REIGNWEB // REIGNWEB // REIGNWEB //    *****    Bûbájos boszorkák rajongói oldal! Rengeteg új érdekesség, cikk és extra! Jelentkezz te is a versenyekre!! #Charmed    *****    Hamupipõke / színes, magyarul beszélõ, amerikai családi kalandfilm, 112 perc, 2015 megnézhetõ onlinen itt! klikk ide!    *****    &#187;&#187;&#187;&#187;&#187;&#187;&#187;CRIMINAL MINDS &#187; GYILKOS ELMÉK &#187; Magyarország legújabb CM rajongói lapja &#187; GYILKOS ELMÉK &#187; CRIMINAL MINDS &am    *****    SELENAGOMEZNEWS - ISMERD MEG SELENA GOMEZ VILÁGÁT - SELENAGOMEZNEWS - SELENA GOMEZ MINDEN MENNYISÉGBEN! - 4ÉVE ONLINE!!!    *****    Test lélek harmónia.Testi lelki betegség megelõzése, gyógyítása.Receptek, friss hírek, minden napjaink.    *****    Új kinézettel és friss hírekkel vár téged Magyarország egyetlen Darren Criss rajongói oldala! Glee spoilerek & képek.    *****    5000 látogató! Gaby Espino - Gyere és ismerd meg a népszerû színésznõt! - Új Design! Várom a véleményed! GABY ESPINO    *****    VANESSA HUDGENS! VANESSA HUDGENS! VANESSA HUDGENS! VANESSA HUDGENS! VANESSA HUDGENS! VANESSA HUDGENS! VANESSA HUDGENS!    *****    ISMERD MEG TE IS A TV2 LEGÚJABB SIKERSOROZATÁT! A FIORELLA TELENOVELLA JELENLEGI EGYETLEN MAGYAR RAJONGÓI OLDALA! MIVAC    *****    szerepjáték - egy város, tele titkokkal - szerepjáték - egy város, tele titkokkal - szerepjáték - Lépd át a határaidat!    *****    ODAÁT - SUPERNATURAL RAJONGÓI OLDAL! RENGETEG EXTRA, CIKK ÉS ÉRDEKESSÉG!! SUPERNATURAL! ODAÁT OLDAL    *****    FBLOG ~ TERMÉKTESZTEK, TIPPEK, SZÉPSÉGÁPOLÁS, DIVAT EGY HELYEN! ~ FBLOG~ TERMÉKTESZTEK, TIPPEK, SZÉPSÉGÁPOLÁS, DIVAT ~    *****    THE FLASH-MAGYARORSZÁG-FACEBOOK RAJONGÓI OLDAL-HÍREK-FELIRATOZOTT VIDEÓK/ELÕZETESEK-TEÓRIÁK-KÉPEK-INFÓK LIKE, LIKE LIKE!    *****    THE FLASH-MAGYARORSZÁG-FACEBOOK RAJONGÓI OLDAL-HÍREK-FELIRATOZOTT VIDEÓK/ELÕZETESEK-TEÓRIÁK-KÉPEK-INFÓK LIKE, LIKE LIKE!